Marqueting Experiencial
no només transmetem un missatge, aconseguim conectar amb el client, emocionem!

 

Cor

què oferim?

publicitat emocional
campanyes interactives
publicitat de guerrilla
live marketing
street marketing
esdeveniments
exposicions
...

publicitat emocional

apelem a les emocions per mantenir el record
més temps a la ment del consumidor.

 

Emojis

campanyes interactives

busquem accions que generin interacció entre
consumidor i marca.

publicitat de guerrilla

coneguda també com a publicitat BTL (Below the line),
és un estil de publicitat alternatiu, i no convencional,
que utilitza estratègies, tècniques i mitjans que per naturalesa
no han estat concebuts per a l’ús publicitàri.

live marketing

consisteix en la gestió del marketing en “viu”.
tota acció que té lloc al punt de venda
pot avaluar-se a l’instant, permetent la modificació substancial
d’alguns aspectes segons els resultats obtinguts.

street marketing

és una vessant del marketing de guerrilla
aplicada exclusivament a l’entorn urbà.

ESDEVENIMENTS

una de les accions més conegudes del marketing experiencial
és la celebració d’esdeveniments on hi passen coses.
un esdeveniment concentra el públic potencial en un sol lloc
per ser impactat amb tot allò que la marca desitgi.
el consumidor oblidarà
el què vas dir,
el què vas fer,
però mai oblidarà
com el vas fer sentir.
“Maya angelou”
Contacte
si estàs interessat en conèixer quines possibilitats pot tenir el marketing experiencial aplicat a la teva empresa, marca, producte, no dubtis en contactar-nos!

 

Saber més