PROJECTES

SI TENS NECESSITATS COMUNICATIVES DIFERENTS A LES QUE
ES PLANTEGEN AL MENÚ O A LA CARTA, POSA’T EN CONTACTE
AMB NOSALTRES I UN NUTRICIONISTA PUBLICITÀRI S’ENCARREGARÀ DE GESTIONAR LES TEVES NECESSITATS.