TIPOLOGÍA DEL PROYECTO:

CLIENTE: AFI INFORMATICA

AFI INFORMATICA
Restyling de marca de l'empresa AFI, que ofereix serveis informàtics i PIMES.
AFI INFORMATICA
Adaptació del nou logotip a diferents aplicacions possibles.