TIPOLOGÍA DEL PROYECTO: Publicitat i Marketing

CLIENTE: Eliot School

Eliot School
Disseny de la nova marca i identitat visual per Eliot School, una nova escola bilingüe d'Osona.
Eliot School
Adaptació de tots els documents segons la identiat visual creada.
Eliot School
Disseny i maquetació de la presentació del nou projecte.
Eliot School
Disseny de fulletons publicitàris per donar a conèixer el nou projecte.
Eliot School
Disseny de la "landing page", i de la pàgina web oficial de l'escola.
Eliot School
Disseny de gràfica exterior ubicada a l'edifici de l'escola per facilitar-ne la identificació.