TIPOLOGÍA DEL PROYECTO: Marketing - Comunicació - Publicitat

CLIENTE: MATER

MATER
MARKETING: Realització de l'estudi de mercat per detectar oportunitats i amenaces presents i futures del sector.
MATER
Realització de la campanya "Tornada a l'escola" consistent en oferir la possibilitat als clients de recuperar el 100% de l'import gastat durant la campanya mitjançant la realització d'un sorteig.
MATER
Per tal de millorar la comunicació de les diferents activitats en format "taller" que es porten a terme de forma mensual a l'establiment, s'ha creat un nou element que engloba totes les activitats del mes. Aquest element s'ha anomenat: MaterKids.
MATER
Degut a la necessitat de posicionar-se i de transmetre els valors pròpis de la marca, s'ha planificat una campanya global que consta de 10 elements de comunicació dels 10 valors que defineixen la Mater en format punt de llibre. Aquest element es reparteix diàriament entre els clients.