TIPOLOGIA DEL PROJECTE:

CLIENT: Marc i Elisenda

Marc i Elisenda
Disseny de la invitació de casament. Creació del logotip, definició del format i tipus de paper.